Voorwaarden spaarpas

 • De spaarpas wordt gratis ter beschikking gesteld aan de klant;
 • De spaarpas blijft eigendom van Boek- en Kantoorvakhandel Heijboer;
 • De spaarpas is strikt persoonlijk;
 • Standaard zet het systeem 3% van het aankoopbedrag aan punten op de spaarpas/Loyalty app; Er wordt altijd naar boven afgerond;
 • Postzegels zijn uitgezonderd van het spaarsysteem;
 • Boeken die niet in prijs zijn vrijgegeven zijn wettelijk uitgezonderd van het spaarsysteem;
 • Punten op de spaarpas kunnen niet ingeleverd worden tegen contanten;
 • Iedere punt op de spaarpas vertegenwoordigt een waarde van € 0,01 (één eurocent);
 • Er worden alleen maar punten verstrekt bij aankopen in de winkel (dus niet op rekening);
 • Bij speciale acties (bijvoorbeeld de speciale scoolsupply verkoopdagen) worden geen spaarpunten verstrekt;
 • Bij het verzilveren van spaarpunten worden door het systeem geen spaarpunten gegeven;
 • Bij verlies of diefstal van de spaarpas dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij kunnen dan de pas direct blokkeren zodat geen misbruik van de pas gemaakt kan worden.
 • Als er op de Spaarpas/Loyalty app in een periode van 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden vervalt het gespaarde saldo.
 • Als de pashouder jarig is dan krijgt die automatisch een mail, met daaraan gekoppeld een voucher voor extra punten op de spaarpas. Heeft de pashouder zich niet aangemeld voor de nieuwsbrief dan wordt de mail NIET verzonden en kunnen dus ook geen extra punten bijgeschreven worden. Voucher is beperkt geldig!
 • Uw persoonsgegevens die u bij deelname heeft opgegeven zullen door ons alleen gebruikt worden om u te kunnen informeren over ons spaarsysteem en de spaaracties. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden.
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven. Uw geboortedatum, indien opgegeven, wordt alleen maar gebruikt om u op uw verjaardag een felicitatie e-mail te sturen met daaraan verbonden een voucher voor extra punten. Uw adresgegevens worden alleen maar gebruikt als u niet beschikt over e-mail om u zodoende te informeren over belangrijke situaties betreffende ons spaarsysteem. Tevens zullen de gegevens gebruikt worden voor het opsporen en voorkomen van fraude.
 • Door het gebruik van de spaarpas/Loyalty app verklaart de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.
 • De aan ons verstrekte gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan andere partijen!

Voor de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar onze verwerkersovereenkomst.